541025178_5_1000x700_gokart-berg-chopper-bf2-osobowy-5-99lat-nowy-model-2017-lubuskie_rev009